CERTIFICATE ENERGETICE

GARSONIERĂ - 200 LEI

APART. 2 CAM. - 250 LEI

APART. 3 CAM. - 300 LEI

APART. 4 CAM. - 350 LEI

CASĂ - VILĂ - 3 LEI/M.P.

 

TERMEN - 24 h

Actele normative ce stau la baza întocmirii auditului energetic și elaborării certificatului de performanță energetică:

 • ▪ Legea nr. 372/2005 privind performanţa energetică a clădirilor;

      ▪ Metodologia de calcul al performanţei energetice a clădirilor. Partea I - Anvelopa clădirii;

  ▪ Metodologia de calcul al performanţei energetice a clădirilor. Partea a II-a - Performanţa energetică a instalaţiilor din clădiri;

  ▪ Metodologia de calcul al performanţei energetice a clădirilor. Partea a III-a - Auditul şi certificatul de performanţă a clădirii;

  ▪ SR 1907/1-97 Instalaţii de încălzire.Necesarul de căldură de calcul. Prescripţii de calcul;

      ▪ SR 1907/2-97 Instalaţii de încălzire.Necesarul de căldură de calcul. Temperaturi interioare convenţionale de calcul;

      ▪ SR 4839-97 Instalaţii de încălzire. Numărul anual de grade-zile;

      ▪ Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii;

      ▪ C 107/2-97 Normativ pentru calculul termotehnic de izolare termică la clădiri cu altă destinație decât cele de locuit;

      ▪ C 107/3-97 Normativ privind calculul termotehnic al elementelor de construcție ale clădirilor;

      ▪ C 107/5-97 Normativ privind calculul termotehnic al elementelor de construcție în contact cu solul;